Last updated on June 23rd, 2015 at 07:43 am

Wieħed jagħżel li jikri karozza sabiex ikun jista’ jivvjaġġaw fi Stat Membru ieħor tal-UE għaliex probabli huwa l-aktar mod prattiku u konvenjenti. Permezz tal-użu tal-internet il-konsumaturi meta jiġu biex jikru karozza huwa aktar probabbli li jfittxu li jfittxu l-aħjar prezz possibbli. Madankollu wieħed għandu janalizza d-dettalji kollha disponibbli sabiex jiġi evitat kull diżappunt aktar tard.
Jekk jinqalgħu problemi, aktar iva milli le l-konsumatur jispiċċa jittratta magħhom wara li jirritorna l-karozza. Wieħed jista jiffaċċjaw problemi oħra waqt il-perjodu tal-kiri bħal inċidenti u serqiet. Meta l-problemi jinqalgħu matul il-waqfa fil-pajjiż barrani, huwa rakkomandabbli li dawn il-problemi jiġu stabbilti qabel l-konsumatur iħalli l-pajjiż partikolari.
Bħalissa m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni speċifika li tirregola l-industrija tal-karozzi tal-kiri. Madankollu l-konsumaturi huma protetti minn leġiżlazzjoni oħra li għandu ambitu iktar ġenerali bħad-Direttiva 2005/29/EC dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u d-Direttiva Direttiva 93/13/EC dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-Konsumatur.

Xi għajnuniet utli li għandek tikkonsidra meta tikri karozza

Stadju inizjali
Meta l-konsumatur jkun qed ifittex għall-aħjar offerta, inti għandek tieħu in kunsiderazzjoni li l-prezzijiet ħafna drabi kkwotati online  juru biss il-prezz bażiku u ma jkun jinkludi spejjez addizzjonali. Wieħed għandu jara bir-reqqa dak li huwa inkorporat fil-lista u dak li mhuwiex. Kunu konxji wkoll li jista’ jkun hemm soprataxxi minħabba li l-vettura tkun ser tinġabar mill-ajruport jew minn postijiet oħra.
Kun żgur li int taf b’liema tip ta’ polza ta’ assigurazzjoni inti kopert.
Iċċara l-ispejjeż ta’ kwalunkwe affarijiet addizzjonali bħal GPS, sedil tat-tfal, sewwieq addizzjonali jew kull assigurazzjoni żejda li inti tista’ teħtieġ.
Kwistjoni importanti li tiġi ċċarata qabel ma tiġbor l-karozza tirrigwarda l-fuel policy. Prinċipalment hemm żewġ tipi ta’ fuel policies:
§ Tiġbor il-vettura vojta- ifisser li jekk għad hemm karburant fit-tank tal-karburant tal-karozza, il-konsumatur mhux ser jiġi rimborsat għall-karburant li jibqa ‘.
§ Tiġbor il-vettura mimlija – tfisser li l-kumpanija tal-karozza tal-kiri ser itik l-karozza b’tank mimli bil-fuel u fi tmiem il-kirja meta tieħu l-karozza lura għand il-kumpanija minn fejn tkun krejt il-vettura, il-vettura għandha tkun bit-tank mimli. Inti ser tiġi ċċarġjata miżata mill-kumpanija li tkun krejt il-karozza mingħandha kemm-il darba inti tagħżel li ma tonorax dan il-ftehiem.

Meta tiddeċiedi li tikri karozza kun żgur li taf ir-restrizzjonijiet ta’ età ta’ dak il-pajjiż partikolari. Iċċekkja wkoll ir-regoli tat-traffiku tal-pajjiż partikolari fejn ser tkun qed tikri l-karozza għaliex  injoranza tal-liġi mhux skuża.
Meta tiġbor l-karozza

Qabel titlaq bil-karozza, kun żgur li inti tiċċekkja l-karozza mikrija mar-rappreżentant tal-kumpanija. Jekk il-karozza għandha difett kun żgur li d-difett partikolari huwa mmarkat fuq lista speċjali jew dijagramma li jkollu r-rappreżentant. Jekk ma jkunx hemm rappreżentanti tal-kumpanija biex jispezzjonaw il-karozza, kun żgur li inti spezzjonajt il-vettura sew u jekk tinnota xi ħsara, ikteb l-informazzjoni u kun żgur li dik l-informazzjoni tiġi ffirmata minn rappreżentant tal-kumpanija partikolari. Tħallux l-bini qabel ma dik l-informazzjoni tiġi ffirmata.
Affarijiet oħra mportanti li għandek tiċċekkja huma t-tagħmir meħtieġ bħal rota żejda, tagħmir meħtieġ biex jinbidel t-tajer flimkien mad-dokumentazzjoni obbligatorja li relatata mat-titolu tal-vettura u  mal-assigurazzjoni.
Wieħed irid jieħu l-ħin tiegħu sabiex jeżamina dak li huwa kopert u dak li mhux mill-polza tal-assigurazzjoni. Aparti minn dan kollu inti għandek tkun taf x’għandek tagħmel f’każ ta’ emerġenza bħal per eżempju tkun involut f’xi inċident jew f’każ ta’ ħsara, kif ukoll x’inhu l-ammont ta’ eċċess li jista’ jiġi ċċarġjat mill-credit card tiegħek fil-każ ta’ tali talba .
Matul il-perjodu tal-kiri
Jekk jiġri xi ħaġa lill-karozza mikrija, għandek tikkuntattja minnufih lill-kumpanija tal-karozzi tal-kiri u ssegwi l-istruzzjonijiet mogħtija minnhom. Għall-ebda raġuni ma għandek tippruva li tiranġa il-karozza mingħajr il-kunsens minn qabel tal-kumpanija tal-karozzi.
Jekk jiġri xi aċċident, wieħed għandu jikteb id-dettalji kollha tal-persuni involuti fl-inċident. Jekk ikun hemm argument fuq min hu responsabbli, innotifika lill-pulizija u immedjatament ikkuntattja l-kumpanija tal-karozzi tal-kiri.
Meta tieħdu l-karozza lura lill-kumpanija tal-karozzi tal-kiri

Meta tieħu l-karozza lura lill-kumpanija tal-karozzi tal-kiri kun ċert li spezzjonajt il-karozza flimkien mar-rappreżentant tal-kumpanija tal-karozzi tal-kiri. Il-kondizzjoni tal-karozza għandha tiġi ffirmat mir-rappreżentant tal-kumpanija tal-karozzi tal-kiri flimkien miegħek. Wara l-kontroll tal-karozza, huwa importanti li l-kumpanija tal-karozzi tal-kiri tikkanċella l-awtorizzazzjoni minn qabel sabiex tiġi ddebitata fil-karta ta’ kreditu.
Jekk għal xi raġuni ma jkunx hemm rappreżentant, kun żgur li inti pparkjat il-karozza fiż-żona allokata u iġbor l-evidenza neċessarja bħall-ritratti tal-karozza sabiex iservu bħala konferma li l-vettura rritornajtha lura fl-istess kondizzjoni li kienet mogħtija lilek.