Last updated on June 23rd, 2015 at 08:34 am

Direttiva 85/374 / EEC titratta r-responsabbiltà għall-prodotti difettużi. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-prinċipju ta’ responsabbiltà oġġettiva jew responsabbilita’ mingħajr ħtija tal-produttur f’każijiet ta’ ħsara kkawżata minn prodott difettuż. Jista’ jkun hemm responsabbiltà konġunta jekk aktar minn persuna waħda jkunu responsabbli għall-istess ħsara.
Id-Direttiva tapplika għall-mobbli li jkunu manifatturati industrijalment, u tapplika għall-mobbli inkorporati f’mobbli jew f’immobbli. Skond it-termini tad-Direttiva “produttur” tfisser:

 • Kull parteċipant fil-proċess tal-produzzjoni;
  • L-importatur tal-prodott difettuż;
  • Kwalunkwe persuna li tniżżil l-isem tagħha, trade-mark jew fattur distintiv ieħor fuq il-prodott; u
  • Kwalunkwe persuna li tforni prodott partikolari ta’ dak il-produttur li ma jkunx jista’ jiġi identifikat.

Għalhekk, id-Direttiva tipprovdi għal sitwazzjonijiet fejn il-produttur ma jistax jiġi identifikat. F’każ bħal dan, kull fornitur tal-prodott huwa meqjus li jkun il-produttur, sakemm il-fornitur, ma jgħarrafx lill-konsumatur fi żmien raġonevoli, l-identità tal-produttur jew tal-persuna li tkun fornietu bil-prodott. Dan japplika wkoll fil-każ ta’ prodott importat, li ma jindikax l-identità tal-importatur. Il-persuna li ssoffri dannu trid tipprova d-dannu. Għandu jipprova l-ħsara, id-difett u r-relazzjoni kawżali bejn id-difett u l-ħsara. Billi d-Direttiva tipprovdi għar-responsabbiltà mingħajr tort, mhuwiex meħtieġ li l-persuna li ssoffri d-dannu tipprova wkoll n-negliġenza jew ħtija tal-produttur jew l-importatur.
Prodott jitqies li jkun difettuż meta ma jipprovdix is-sigurtà li l-pubbliku ġenerali huwa intitolat li jistenna. Il-miżuri li għandhom jiġu ikunsidrati jinkludu:

 • Il-preżentazzjoni tal-prodott;
  • L-użu li wieħed jista’ raġjonevolment jagħmel minnhom;
  • Iż-żmien meta l-prodott tpoġġa fiċ-ċirkulazzjoni.

Madankollu, prodott m’għandux jiġi kkunsidrat difettuż biss jekk prodott aħjar ikun tpoġġieha fiċ-ċirkulazzjoni. Il-produttur huwa eżentat mir-responsabbiltà jekk huwa ppruvat li:

 • Huwa ma poġġiex il-prodott fiċ-ċirkulazzjoni;
  • Wara li kkunsidra ċ-ċirkostanzi, huwa probabbli li d-difett li kkawża d-dannu ma kienx jeżisti fil-ħin meta l-prodott tpoġġa minnu fiċ-ċirkulazzjoni jew li dan id-difett ħareġ wara;
  • Il-prodott ma kienx immanifatturat bi profitt;
  • Il-prodott ma kienx immanifatturat u lanqas mqassma meta in-negozju kien tiegħu;
  • Id-difett huwa minħabba li l-prodott sar sabiex ikun konformi mar-regolamenti obbligatorji maħruġa mill-awtoritajiet pubbliċi;
  • L-istat ta’ għarfien xjentifiku u tekniku fiż-żmien meta l-manifattur poġġa l-prodott fiċ-ċirkulazzjoni ma kienx possibli għalihom li jiżvelaw l-eżistenza ta’ xi difett partikolari;
  • Fil-każ ta’ komponent bżonnjuż għall-prodott finali, jew li d-difett huwa attribwit għad-disinn partikolari tal-prodott jew minħabba l-istruzzjonijiet mogħtija mill-manifattur tal-prodott.

Meta l-persuna korruta ikollha tort, ir-responsabbiltà tal-produttur tista’ titnaqqas, madankollu responsabbiltà tal-produttur ma tinbidilx jekk d-dannu jkun ikkawżat kemm b’difett fil-prodott kif ukoll b’omissjoni ta’ terza parti.

Id-Direttiva tkopri ħsara kkawżata mill-mewt jew korriment personali u ħsara kawżata lil oġġett maħsuba għall-użu jew konsum privat differenti mill-prodott difettuż, sa mhux aktar minn € 500. Id-Direttiva tistipula perjodu ta’ tliet snin li fihom il-parti danneġġjata tista’ titlob kumpens. Dan il-perjodu jibda’ mid-data li fiha d-danneġat ikun ġie konsapevoli tal-ħsara, tad-difett u l-identità tal-produttur.
Ir-responsabbiltà tal-produttur tiskadi wara għaxar snin mid-data li fiha l-prodott ikun tpoġġa fiċ-ċirkulazzjoni.