Titjiriet ikkanċellati mar-RyanAir

Bħalissa ħafna huma mħassba dwar x’jiġri jekk it-titjijra tagħhom mar-RyanAir tiġi ikkanċellata.

Dwar x’tip ta’ kumpens il-konsumaturi jistgħu jieħdu f’każijiet hekk, wieħed irid jirrikorri għar-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Dan ir-Regolament jistabbilixxi li jekk il-linja tal-ajru tikkanċella titjira, wieħed għandu l-għażla li jew jieħu rifużjoni tal-biljett li ma jkunx ħa jintuża’ jew inkella […]