Ix-xiri online u s-soluzzjoni online tat-tilwim: 24,000 konsumatur użaw il-pjattaforma Ewropea ġdida fl-ewwel sena

l-Kummissjoni Ewropea – Stqarrija għall-istampa

Ix-xiri online u s-soluzzjoni online tat-tilwim: 24,000 konsumatur użaw il-pjattaforma Ewropea ġdida fl-ewwel sena
Brussell, I-24ta’ marzu 2017

Filwaqt li hemm regoli b’saħħithom fis-seħħ fl-UE sabiex jipproteġu lill-konsumaturi, fil-prattika l-konsumaturi kultant jiltaqgħu ma’ problema biex jieħdu rimedju meta jinkisrulhom drittijiethom, b’mod partikulari transfruntier.

Meta l-konsumaturi jkunu xtraw online, għandhom ikunu jistgħu jsolvu problemi bħal […]