Tagħrif għall-konsumatur

FAQs

Xtrajt magna għan-negozju tiegħi, sfortunatament din il-magna żviluppat ħsara, nista’ nressaq ilment mal-ECC?

F’dan il-każ l-ECC mhux se tkun kapaċi li tintervjeni. L-ECC tittratta transazzjonijiet bejn il-konsumatur u  l-kummerċjant. Konsumatur skont id-definizzjoni huwa persuna li taġixxi barra mill-kummerċ, negozju jew professjoni tiegħu. F’dan il-każ il-kwistjoni għandha tiġi ttrattata privatament jew wieħed jista’ jikkunsidra wkoll li jieħu azzjoni legali.

Xtrajt mobajl miċ-Ċina iżda żviluppa difett wara biss ftit xhur, ikkuntattjat lill-bejjiegħ, iżda huwa rrifjuta li jipprovdi rimedju. Nista’ nressaq ilment mal-ECC?

L-ECC tittratta ilmenti kontra negozji li jinsabu fl-Istati Membri tal-UE kif ukoll fin-Norveġja u l-Islanda. Jekk għandek ilment kontra negozju li jinsab barra l-UE, in-Norveġja jew l-Islanda inti tista’ tagħmel dan billi tidħol fis-sit www.econsumer.gov

Kont qiegħed infittex fuq l-internet fuq sit intermedjarju biex nixtri laptop u ddeċidejt li nixtri mingħand individwu privat. Il-laptop waqaf jaħdem wara sena. X’inhuma d-drittijiet tiegħi?

Meta tixtri mingħand individwu privat tkun qed tnaqqas id-drittijiet tiegħek b’mod konsiderevoli, peress li f’ċirkustanzi bħal dawn kemm il-bejjiegħ kif ukoll ix-xerrej qed jaġixxu f’kapaċità privata u għalhekk it-transazzjoni ma tkunx tista’ tiġi rregolata mil-leġislazzjoni tal-konsumatur.

Xtrajt vettura użata mingħand bejjiegħ fir-Renju Unit permezz tal-internet. Meta bdejt nsuq il-vettura f’Malta żviluppat ħsara. X’nista’ nagħmel f’din iċ-ċirkustanza?

Filwaqt li r-rimedju f’dan il-każ tiddependi ħafna fuq it-tip ta’ ħsara li żviluppat fil-prodott, skont il-leġislazzjoni tal-konsumatur tal-UE, il-kwalità u l-prestazzjoni tal-prodotti mibjugħa trid tkun sodisfaċenti skont id-dikjarazzjonijiet magħmula dwar l-istess prodotti mill-bejjiegħ jew mir-rappreżentant tiegħu. Għalhekk, jekk il-karozza żviluppat ħsara li inti ma stajtx tinnota fil-mument tax-xiri minħabba l-istqarrijiet magħmula dwar il-karozza mill-bejjiegħ kienu qarrieqa, inti intitolat għal rimedju. Għalhekk l-ewwel li trid tagħmel hu li tikkuntattja lill-bejjiegħ biex taqblu dwar il-mod kif il-ħsara ser tiġi msewwija. Bħala eżempju inti tista’ tieħu l-karozza għand mekkanik lokali approvat mill-bejjiegħ sabiex tagħmel it-tiswijiet neċċessarji.

Nixtieq nirritorna libsa li xtrajt minn fuq l-internet minħabba Ii sibt waħda aħjar fuq sit ieħor. Nista’ nibgħat lura l-libsa mingħajr ma neħel spejjeż?

Meta inti tixtri permezz ta’ waħda mill-mezzi ta’ komunikazzjoni, bħal meta tixtri minn fuq l-internet, inti għandek id-dritt li tirritorna l-oġġetti mixtrija fi żmien 14-il ġurnata minn meta tirċievi l-oġġetti mingħajr ma tagħti raġuni. Madankollu, il-bejjiegħ jista’ jitlob li inti tħallas l-ispejjeż tal-posta.

Nista’ nirritorna prodott li xtrajt mill-ħanut?

Le. Id-dritt ta’ rtirar japplika biss għal xiri mid-distanza bħal xiri online. Madankollu, filwaqt li l-bejjiegħ ma jkollhom ebda obbligu legali biex jaċċettaw merkanzija rritornata u jagħtu rimbors, jista’ jkun possibbli li l-ħanut partikulari jaċċetta’ din il-possibiltà. Il-bejjiegħ jista’ jaċċetta li jagħtik lura l-flus tiegħek meta tirritorna l-oġġetti jew li jtik nota ta’ kreditu jew voucher.

Aqra iktar FAQs…

Konferenza

Irreġistra hawn għall-Konferenza

ECC Malta Newsletter

L-għan tagħna wara din in-‘newsletter’ huwa li nagħtuk l-aħħar aġġornament dwar ix-xogħol ta’ l-ECC fosthom każijiet li nkunu ħdimna fuqhom.  L-iktar improtanti għalina hu li din in-‘newsletter’ tipprovdi pariri siewja dwar id-drittijiet tiegħek bħala konsumatur meta tixtri mill-Unjoni Ewropeja.

Irreġistra issa għal kopja toegħek tal-‘ECC Malta Newsletter’ billi timla l-formola ta’ reġistrazzjoni.

Aħbarijiet

Aktar Aħbarijiet

Irreġistra għall-‘e-newsletter’

* = informazzjoni meħtieġa
Data Protection

Imla is-servej

CC-Full-Banner-Ad-468x60

 

 

 

servizz.gov